Ta váha si mě neváží

Nový rok dorazil a s ním i řada nových kil, která jsme nabrali během Vánoc. Je to každý rok stejné. Naši blízcí, ve snaze zpestřit společně strávené rodinné chvíle, napečou a navaří mnoho pochutin, které naše chuťové pohárky zcela pohltí a nedovolí nám přestat v jejich konzumaci. Samozřejmě, že nebudeme rodinnou pohodu narušovat pohybovou aktivitou, a tak si užíváme odpočinku plnými doušky. Následky jsou mnohdy drtivé a nám nezbývá než zjistit jak moc.

Našli jste se v úvodních slovech? Dobrý čas rozšířit vaši chytrou domácnost o pořádnou váhu. Takovou, co nebude měřit jen celkovou hmotnost, ale i poměr svalů, tuku, vody a kostí v těle. Takovou, která bude vaše údaje přenášet do mobilní aplikace a zároveň je bude ukládat na cloud.

Před pár lety jsem prošel zásadní změnou své hmotnosti a kondice. Z váhy 126 kilogramů jsem se během šesti měsíců dostal na váhu 82 kilogramů. Nebyla to jednoduchá cesta. Začal jsem více sportovat a zásadně jsem změnil stravovací návyky a pitný režim. Abych věděl, jak na tom jsem, hledal jsem způsoby měření. Klasická váha mi přišla nedostatečná, a proto jsem pátral, jestli není jiný způsob měření a získávání informací o mém těle.

Zpočátku jsem navštěvoval odborného lékaře, který mi za poplatek provedl diagnostiku těla na přístroji za desítky tisíc. Výsledky jsem sice dostal, ale jen v tištěné formě a s měsíční frekvencí. Přišlo mi to nedostatečné, navíc to zabralo nemálo času. Chtěl jsem analyzovat své tělo častěji a výsledky mít přístupné v digitální podobě, abych viděl denní, respektive týdenní změny. Našel jsem tělesný analyzátor iHealth HS5, který mé požadavky naplňoval a jenž se od té doby stal nedílnou součástí každého dne. Dnes je již vysloužilcem v důchodu a nahradil jej nový nástupce iHealth HS6, o kterém bude dnešní příspěvek. Nejdříve ale trochu teorie.

Lidské tělo ve zkratce

Lidské tělo je složeno z vody, tuku, bílkovin, cukrů a minerálních látek. V každém lidském těle je poměr mezi jednotlivými složkami jiný. Není tak podstatná celková váha těla, ale poměry mezi množstvím svalů, tuku, kostí a vody. Podíváme se tedy na základní hodnoty, které je nutné měřit. Pro začátek je ale dobré znát alespoň hrubý odhad, kde by se vaše váha měla pohybovat.

Váha těla

Pro rychlé posouzení vaší postavy se dá použít jednoduchý hmotnostně-výškový ukazatel. Říká se, že dospělý muž by měl vážit tolik, kolik měří, mínus 100. Při výšce 180 cm je dobré se vejít do hmotnosti 80 kg. U žen se udává jako optimum tělesná výška mínus 110. Žena vysoká 170 cm by optimálně mohla mít kolem 60 kg.

Chcete-li přesnější výsledek pro určení vaší ideální váhy, můžete použít tzv. Robinsonův vzorec, který je v odborné literatuře považován za nejpřesnější.

Výpočet ideální tělesné hmotnosti pro muže:

(výška (v cm) – 152,4) × 0,728 + 51,65

Výpočet ideální tělesné hmotnosti pro ženy:

(výška (v cm) – 152,4) × 0,650 + 48,67

Při výšce 180 cm je tedy ideální váha dospělého muže 71,74 kg, pro dospělou ženu při výšce 170 cm je ideální váha 60,11 kg. Cokoliv nad tuto váhu se dá posuzovat jako nadváha. Je třeba zdůraznit, že oba výpočty kalkulují vždy pouze s výškou a výsledek je jakýmsi indexem představující hmotnost jedince průměrné populace.

Na váhu samotnou má vliv rovněž věk. Při průměrné výšce muže 180 cm je optimální udržet tělesnou hmotnost ve věku 25 let do 76,1 kg, ve věku 40 let do 81 kg a ve věku 50 let je do 84,42 kg (v tomto věku je přesnější používat kritérium přiměřené hmotnosti).

Voda v těle

Voda hraje důležitou roli ve velkém množství tělesných procesů a je obsažena v každé buňce a v každém orgánu. Při správném množství vody v těle si utužujete správnou funkci tělesných procesů a vyhýbáte se riziku zdravotních problémů. Podíl tělesné vody se mění během dne a noci. Příliš jídla, konzumace alkoholu, nemoc i sport mohou vést k výkyvům podílu vody.

Doporučený podíl tělesné vody:

Ženy: 45–60 %

Muži: 50–65 %

Bez tuku to nejde, ale nesmí ho být moc

Tělesný tuk plní celou řadu nenahraditelných úkolů v organismu. Jen namátkou, tuk je bohatou zásobárnou energie, čehož organismus náležitě využívá. Každá buňka v lidském těle obsahuje značné množství tuků, mozek je z nich tvořen dokonce ze 70 procent. Tuk je rovněž transportním systémem pro důležité vitaminy (A, D, E, K).

Bez tělesného tuku se náš organismus jednoduše neobejde a neměli bychom jej mít příliš mnoho, ale naopak ani málo. Jeho doporučená procentuální hodnota v těle je rovněž ovlivněna věkem. Jeho hodnoty u mužů i žen se liší.

Podíl tělesného tuku

Doporučené rozsahy podílu tělesného tuku u mužů (v %):    

Věk          od do

18–39      8     20

40–59      11   22

60 a více 13   25

Doporučené rozsahy podílu tělesného tuku u žen (v %):    

Věk      od     střed     do

20–24   22,1   25         29,6

25–29   22      25,4      29,8

30–34   22,7   26,4      30,5

35–39   24      27,7      31,5

40–44   25,6   29,3      32,8

45–49    27,3  30,9      34,1

50–59    29,7  33,1      36,2

60 a více 30,7  34         37,3

Mimo tělesný tuk se nám v břišní dutině ukládá i tuk viscerální (VFR). Výzkumy prokazují, že s přibývajícím věkem se ukládání tuku mění a tuk se čím dál více ukládá v oblasti břicha mezi orgány. Měření viscerálního tuku a jeho udržování na přípustné hodnotě pomůže snížit riziko nemocí – srdečních chorob, vysokého krevního tlaku atd. Hodnota viscerálního tuku se měří na stupnici od 1 do 59 s tím, že čím nižší hodnota, tím pro vaše tělo lépe.

Při hodnotách od 1 do 12 je množství vašeho viscerálního tuku normální, tedy v rozmezí pro zdravého jedince. Hodnoty od 13 do 59 poukazují na zvýšené množství viscerálního tuku. V tomto rozmezí je dobré konzultovat svůj stav s lékařem.

Svalová hmota

Svalová hmota představuje soubor svalů, které jsou zodpovědné za aktivní pohyb organismu nebo jeho částí. Tvoří 30–50 % hmotnosti lidského těla a zahrnuje asi 600 svalů. Muži mají svaloviny samozřejmě více než ženy. Je vhodné snažit se budovat svalovou hmotu sportem, protože díky němu jsou pak kosti pevnější a metabolismus pracuje efektivněji. Při zvyšování svalové hmoty se zároveň zvyšuje spotřeba energie a tím také snižujete tělesný tuk.

Kostní hmota

Kostní hmota znamená hmotnost kostí v těle – množství kalcia a ostatních minerálů. Výzkumy prokázaly, že cvičením dochází k rozvoji kostní tkáně a to napomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí. Protože struktura kostí se nemění v krátkém časovém úseku, je důležité rozvíjet a udržovat zdravé kosti vyváženou stravou a dostatečnou tělesnou aktivitou.

Průměrné hodnoty kostní hmoty:

(věk 20–40 let s nejvyšší obsahem kostí)

celková hmotnost hmotnost kostí

Ženy méně než 50 kg     1,95 kg

                    50–75 kg      2,4 kg

            více než 75 kg     2,95 kg

Muži méně než 75 kg      2,7 kg

                    75–99 kg      3,3 kg

         více než 99 kg         3,7 kg

Jedná se o statistické hodnoty určené na základě korelace s beztučnou hodnotou (tkáně jiné než tuk). „Odhad kostní hmoty“ nedává přímé výsledky o tvrdosti nebo pevnosti kostí či riziku zlomenin.

Body mass index (BMI)

Poslední hodnota, která se nejčastěji skloňuje s hmotností, je tzv. index BMI. Jedná se o podíl hmotnosti daného člověka a druhé mocniny jeho výšky. Samotný index je jako diagnostický nástroj nedostatečný, ale je díky jednoduchým směrným číslům dostatečný pro porozumění stavu vašeho těla.

Běžně se používají následující hranice v kg/m2:

podvýživa ≤16,5

podváha 16,5–18,5

ideální váha 18,5–25

nadváha 25–30

obezita prvního stupně 30–35

obezita druhého stupně 35–40

obezita třetího stupně >40

Jak jsem již uvedl, BMI je pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se bude stav lišit od významu naměřené hodnoty BMI. Například kulturista může mít hodnotu BMI nad 30 a přesto nebýt obézní, protože vysoká hodnota indexu je u něj dána velkým množstvím svalové hmoty. Naopak starší lidé s malým množstvím svalstva mohou být ze zdravotního hlediska obézní, přestože jejich BMI je řadí do kategorie ideální váhy.

Nyní už znáte všechny údaje potřebné k tomu, abyste měli přehled, co máte měřit a co naměřené hodnoty znamenají. Víte, jaký je správný podíl vody, jak důležitý je tuk a znáte i jeho mezní hodnoty. Máte také informace o rozmezí svalové a kostní hmoty a víte i něco málo o indexu BMI. Teď už nezbývá než se podívat na samotný tělesný analyzátor a to, jak jej použít.

Váha iHealth Core HS6

Tělesný analyzátor HS6 od společnosti iHealth měří vaší hmotnost a její složení pomocí biologické impedance. Tato metoda umožňuje stanovit množství beztukové tělesné hmoty pomocí odporu těla. Během vážení vyšle do těla nepatrný proud a měří jeho průchodnost tělem. Tuk, kosti a svaly mají různý odpor a váha tak na základě naměřených hodnot a vašich osobních dat (pohlaví, věk, výška) dokáže vypočítat složení vašeho těla. To vše je váha schopna přenést do mobilní aplikace iHealth My Vitals nebo rovnou na cloud.

Váha sama o sobě je hezkým designovým kouskem, který se v koupelně neztratí. Její povrch je z tvrzeného bílého skla, který neruší žádný nevzhledný displej. Váha nemá žádné tlačítko. Zapínáte ji prostým nášlapem. Zobrazuje výsledky přes sklo bílým světlem a po zvážení zhasne. Je napájena čtyřmi bateriemi AAA 1,5 V, které zajistí až tři měsíce každodenního provozu.

Čistý design není to jediné, co vás překvapí. Váha má v sobě Wi-Fi modul a snadno se tak připojí k vaší chytré domácnosti. Navíc má v sobě vychytávku v podobě měření teploty a vlhkosti okolního prostředí. Výsledky si můžete zobrazit na displeji nebo je váha přenese do aplikace na vašem mobilním telefonu.

iHealth HS6 může používat celá vaše rodina. Je schopna pracovat se záznamy až deseti uživatelů. Stačí do aplikace zadat tělesné parametry jako věk, výška a předpokládaná váha. Váha poté sama rozpozná, který člen rodiny se zrovna váží a komu tak záznam uložit. Zároveň váha uchová až dvě stovky záznamů, takže se nemusíte bát si ji brát na chatu nebo dovolenou. Po návratu se data po připojení váhy k Wi-Fi synchronizují.

Měření nebylo nikdy jednodušší

Profesionální váha iHelath Core HS6 měří celkovou hmotnost, index BMI, procento tělesného tuku v těle, celkovou beztukovou hmotnost, svalovou hmotu, kostní hmotu, objem vody v těle, poměr vnitřního tuku (VFR) a umí spočítat i doporučený denní příjem kalorií.

Zobrazení výsledků měření je snadné. Váha vám na displeji zobrazí vaši váhu a procento tělesného tuku. Ostatní údaje si můžete během pár vteřin po zvážení prohlédnout v iPhonu v aplikaci iHealth My Vitals, která je v App Storu ke stažení zdarma. Aplikace zobrazí nejen naměřená data, ale ukáže vám i posun oproti předchozímu měření a dopočítá také zmiňovaný doporučený denní příjem kalorií. Získané informace zároveň přenese do aplikace Zdraví na vašem iPhonu, kde je sloučí s vašimi ostatními daty v rámci denních přehledů.

S váhou iHealth Core HS6 získáváte rovněž možnost uchovávat vaše data na cloudu společnosti iHealth na adrese www.ihealthlabs.com, kam se můžete přihlásit například z Macu.

Výsledky už máte, teď jak je použít. Je to snadné. Pokud chcete hubnout, je důležité pracovat s tukem a vodou v těle. Tuk by měl mít sestupnou tendenci a objem vody v těle vzestupnou. Svalová hmota by neměla klesat, spíše by měla mírně růst. Dosáhnete toho jen vyváženým jídelníčkem a správnou pohybovou aktivitou. Tady zejména platí, že nic se nemá přehánět. Pokud si nevíte rady, doporučuji s výsledky seznámit vašeho lékaře, výživového poradce nebo fitness trenéra.

Ferrari mezi váhami

Tělesný analyzátor iHealth Core HS6 patří mezi špičku mezi váhami pro domácí použití, stejně jako tomu bylo u jeho předchůdce iHealth HS5, který jsem roky používal. Obě váhy mají zdravotní certifikaci, která zaručuje, že jsou zobrazené výsledky přesné a mohou se porovnávat s lékařskými měřidly, jež mají daleko vyšší pořizovací ceny. Měření je jednoduché a díky mobilní aplikaci máte získaná data přehledně k dispozici, kdykoliv potřebujete.

Na jedné váze iHealth Core HS6 můžete vézt záznamy až deseti členů vaší rodiny a to není zrovna málo. Každý si zde může nastavit motivační program, a to jak pro hubnutí, tak pro zvýšení svalové hmoty. Aplikace sama, na základě nastaveného cíle a naměřených hodnot, vypočítá doporučení pro denní příjem. Své úspěchy můžete sdílet na sociálních sítích a motivovat tím tak i ostatní. To vše za zhruba 3 tisíce korun.

Už je to jen na vás, zda se chcete podívat pravdě do očí a najdete odvahu zvážit vánoční nadílku, která vás obtěžkává. Za sebe mohu říci: běžte do toho! Budete překvapeni, jak moc dokážete změnit. A to za to přeci stojí.

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *