Nasazujeme Apple do firem #1

Jak probíhá nasazování Apple produktů do firem? Jaký je rozdíl mezi operativním a finančním leasingem? Na co je potřeba se připravit a proč je důležitá následná péče o zákazníka? Ve spolupráci s firmou wefree, která se specializuje na nasazování produktů Apple do firem, jsme pro vás připravili tento seriál. Jsme moc rádi, že nám tým z wefree poodhalí své know-how a ukáže obchod za oponou. V seriálu se postupně seznámíte se třemi lidmi z wefree – Janem Tůmou (marketing, rozvoj), Filipem Neradem (projekty, podpora) a Zdeňkem Vízkem (obchodní příležitosti).

Dnešní téma je úvodním rozhovorem k celému seriálu, a tak je na místě otázka, na co se naši čtenáři mohou těšit?

Jan Tůma: Bude to několik důležitých oblastí. První je, jak vůbec funguje dodávání hardwaru do firem, tedy jak to vše začíná od nákupu až po samotnou instalaci. Dále se budeme věnovat fenoménu operativní a finanční leasing. Jaké jsou výhody a nevýhody. Třetí oblast se bude týkat firemního auditu, tedy co se děje, když se překopává síť, jak funguje hosting, stěhování firmy nebo konzultace. A seriál zakončíme povídáním o tom, proč je důležitá následná péče a podpora. Rádi bychom vše předvedli na konkrétních případech z praxe.

Kdo je dnes váš zákazník. Nemyslím adresně, ale typově?

Filip Nerad: Naším klientem je každá firma, libovolné velikosti, ve které zaměstnanci používají k práci zařízení Apple nebo chtějí na Apple celoplošně přejít. Dalo by se říci, že naším klientem je každá společnost, která je „Apple pozitivní“ a hledá pohodlné nástroje v době digitální revoluce. Typově se nedá přesně určit o jaký segment firem se jedná, neboť Apple se postupně dostává také do odvětví, kde v minulosti nebyl tak rozšířený a populární.

Když se to pokusím typově alespoň přiblížit, tak naším klientem je firma, která dává zaměstnancům na výběr Mac, iPhone nebo iPad a firmy s IT oddělení nebo bez něj, které chtějí pomoci s efektivitou na pracovišti.

V případě firem bez IT oddělení většinou toto oddělení „suplujeme“ právě my ve wefree. Firmám s IT oddělením poskytujeme pravidelné konzultace, kde pomáháme se začleněním produktů Apple a se správným nastavením ve firemní síti. Základem všech našich služeb jsou konzultace, kdy firmy o zařízeních Apple přesvědčujeme a ukazujeme všechny možnosti, které jim práci usnadní.

Přejdu rovnou k další otázce. Jsou české firmy připraveny osadit svá pracoviště produkty Apple? S jakou se setkáváte reakcí?

Zdeněk Vízek: Osobně musím říct, že se to během několika posledních let rapidně změnilo k lepšímu. Z dřívějška zakořeněná domněnka, že je Apple předražený a nevhodný do běžného provozu, se postupně vytrácí. Dnes existuje několik možností, jak Apple produkty do firmy pořídit a jak je spravovat. Stále více firem začíná zjišťovat, že Apple nenabízí jen hezké produkty, ale že vyrábí produkty s vysokou zůstatkovou hodnotou a životností a že jsou k práci stejně tak dobré, ba i lepší než klasické počítače s Windows. V případě, že se firma pro některý z produktů Apple rozhodne, obměňuje HW zpravidla každé 3–4 roky a ta zařízení jsou stále funkční a dostačující.

Nejčastějším případem je to, že se firmy rozhodnou dát svým zaměstnancům na výběr platformu, na které chtějí pracovat. No, a jelikož spousta lidí využívá tyto produkty i v soukromém životě, platformu Apple si vyžádají také k práci. Apple se do firem dostává více a více, a to i do oborů, kde by si to většina lidí nedokázala ani představit.

Setkáváme se proto s velmi pozitivní reakcí a když už do firmy jdeme na první jednání, většinou toho nemusíme tolik vysvětlovat. Klient často sám přijde s odpovědí, proč chce do firmy produkty Apple. My pak jen nabídneme možnosti, jak produkty nejlépe pořídit s ohledem na firemní rozpočet a jak je co nejlépe nastavit a spravovat.

Co vše se skrývá pod pojmem nasazení Apple technologie do firmy?

Jan Tůma: Záleží, jestli již daná firma technologie Apple používá. V tom případě je postup takový, že zaprvé provedeme bezplatný audit veškerého technického zázemí (síť, koncové stanice, síťové prvky…), zadruhé navrhneme postup pro zlepšení současného stavu, je-li potřeba a zatřetí s klientem tyto návrhy projdeme a domluvíme se na nápravě. Posledním bodem je pak pravidelná správa, kdy si dohodneme vše potřebné, nastavíme rozsah naší spolupráce (pravidelné návštěvy, podpora na telefonu, vzdálený support…) a staráme se o to, aby se klient mohl v klidu věnovat své práci a nemusel řešit technické zázemí. V případě, že klient teprve zvažuje přechod na Apple, je postup následující: 1. společně vybereme takový HW, který nebude předimenzovaný a bude plně vyhovovat potřebám klienta; 2. vybereme formu financování podle toho, co klient preferuje a jaké jsou jeho možnosti (operativní leasing, finanční leasing, přímý prodej); 3. vybraný HW objednáme a dodáme ke klientovi; 4. postaráme se o správné zapojení, instalaci a nastavení a opět zajistíme správný chod celého zázemí právě ve spojení s produkty Apple.

Takže pod samotným pojmem „nasazení Apple do firemního prostředí“ se skrývá nejen nákup potřebného HW, ale také to, aby daná technika správně fungovala a zaměstnanci měli dostatek informací k tomu, aby danou techniku zvládali tak, jak potřebují. V mnoha případech totiž implementace HW Apple přináší zvýšení efektivity zaměstnanců.

Všichni víme, že produkty Apple skvěle fungují a poruchovost není vysoká. My se staráme o to, aby tyto produkty správně fungovaly s další technikou, která je k práci potřeba (síťové prvky, externí HW, servery a internet…). Když se hned na začátku, potažmo po auditu, vše správně nastaví, klient ušetří nejen peníze, ale také čas.

Stává se nám, že se setkáme s klientem, který někde nakoupil HW a ten mu leží pár měsíců ve skříni, protože neví jak a co nastavit, respektive jak tyto produkty začlenit do firemní sítě. Proto nenabízíme jen „krabice“ jako takové, ale komplexní řešení – počínaje nákupem, přes instalaci, správu, až po zaškolení personálu.

Kde tedy vidíte největší úskalí? Je to realizace, správa, servis nebo hned první etapa, tedy samotné získávání zákazníků?

Filip Nerad: Neřekl bych úplně úskalí, protože téměř všechno se dá vyřešit, ale asi tou nejdůležitější a nejnáročnější etapou je první fáze, ve které se nastavují nějaké základní aspekty toho, jak firma bude zařízení používat a v jakém rozsahu. Takže definice toho, jak například bude fungovat hromadná správa, co všechno se uživatelům povolí, jaké aplikace budou předinstalované, co všechno uživatelům nastavit hned po rozbalení apod. Dalším náročným prvkem je síť, kdy se s klientem domluvíme na změnách a postupně je začneme aplikovat. Úprava sítě se většinou musí dělat tehdy, když ve firmě nikdo není. Takže pohlídat všechny důležité kroky před samotnou správou, to vnímám asi jako nejtěžší část.

Zákazníky se nám do jisté míry daří získávat na základě referencí a doporučení. Různými aktivitami tomu také jdeme naproti a oslovování nových klientů je na denním rozvrhu. Drtivá většina firem dnes chce jít s dobou, chce svým zaměstnancům dávat na výběr produkty, které jim práci usnadní.

Prozraďte nám, kolikačlenný tým nyní máte?

Jan Tůma: Ve firmě máme aktuálně 6 interních zaměstnanců a zhruba 8 externích, abychom byly schopni vyřešit i náročnější úkoly, které se občas vyskytnou a nemuseli jsme klienta odkazovat jinam. „Apple pozitivním firmám“ chceme nabídnout komplexní služby od A do Z.

Na co se tedy můžeme těšit v prvním díle seriálu?

Filip Nerad: Projdeme bod po bodě, jak funguje dodávání hardwaru do firem. Co vše je potřeba připravit a udělat. Dotkneme se i instalace produktů nebo sítě.

Jan Tůma

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *