Levný iPad a české školství

V souvislosti s konferencí Applu, která byla zaměřená na školství, se hojně diskutuje o větším důrazu a zaměření kalifornské společnosti právě na tento segment, který byl v poslední době spíše přehlížen. Otázkou však zůstává, jak hodně se představené novinky, mezi nimiž je tou největší levný iPad, dotknou českého vzdělávacího systému. Oslovili jsme proto nejen odborníka pro vzdělávání Jana Jílka, ale i několik učitelů, kteří s iPady ve školách každý den pracují.

Honzo, co vlastně znamenají představené novinky od Applu pro školy?

Apple pro školy představil úžasné nástroje, například 200 GB na iCloudu pro studenty zdarma nebo aplikaci Schoolwork a další. Samotný iPad tak velkou novinkou není, ani možnost jeho sdílení mezi žáky, to funguje již dva roky. Všechny tyto technologické novinky se však neobejdou bez výborné infrastruktury, kde jsou kvalifikovaní lidé na správu zařízení a především aktivní učitelé. A to jsou právě věci, které u nás nejvíce chybí, když nepočítám peníze.

Sám Apple to tedy svými produkty nespasí…

To ne, ale samozřejmě tomu pomáhá. Vedle levnějšího iPadu jsou skvělé i aplikace Classroom na správu třídy, Apple School Manager či aktualizovaný kancelářský balík iWork s podporou Apple Pencil. To vše je další pomyslný střípek do skládanky, proč si pořídit nové iPady a ne něco jiného.

V amerických školách iPady ve velkém poráží Chromebooky, protože mají klávesnici a jsou levnější. Ale také prý mají jednodušší nástroje pro správu. Jak to vypadá? Má šanci iPad, tak jak je dnes, zaujmout ve školách masy? Na čem by měl Apple v tomto ohledu nejvíce zapracovat?

Levné Chroomebooky kupují hlavně školy, kde nevidí velký potenciál iPadu. Mnoho pedagogů si stále myslí, že iPad je počítač pro prohlížení internetu a psaní textu, což je omyl. iPad má větší mobilitu, jednoduché ovládání a hlavně podporuje kreativitu, kdy studenti mohou fotit, točit, stříhat videa, tvořit vlastní hudbu, vytvářet úžasné prezentace, digitální knihy a mnoho dalších věcí. S podporou Apple Pencil bude vše ještě jednodušší, když vezmeme v potaz, že aktuálně je v App Storu více než 200 tisíc vzdělávacích aplikací. To vše spolu tvoří největší potenciál, což si myslí i samotný kalifornský gigant. iPad se přitom dá využít ve všech vyučovaných oborech, klidně i v tělesné výchově.

Jak v českých školách reálně probíhá nasazení iPadů? Je tu nějaká „konkurence“, kterou školy používají více?

Apple je nejvíce silný ve speciální školství se svým zpřístupněním a jednoduchým ovládáním. U nás máme úžasnou a proaktivní komunitu učitelů, kterou vidíme každoročně nejen na Učitelském summitu, ale i dalších vzdělávacích akcí. Pokud jde o konkurenci, tak s ní nebojuji, školy uznávají kvalitu iPadu. Jediný problém je často s hromadným nákupem aplikací. Školy nechtějí – a některé ani nemohou – poskytovat platební kartu pro úhradu aplikací v App Storu. Chybí kredit, který běžně existuje v zahraničí.

Již jsi zmínil, že jsou u nás problémem peníze. Je proto levnější iPad s tužkou v tomto ohledu zajímavější?

Ano, u vysokoškoláků bude mít levný iPad určitě uspěch, díky ceně i Apple Pencil. Jistě ho využijí také učitelé. Pokud však chce škola investovat stovky tisíc do mobilní učebny, tak snížení ceny nehraje roli. Školy mají možnost získat na tyto technologie do výuky dotace od Evropské unie nebo od zřizovatele. Aby však mohly využívat iPady na maximum, potřebují dokoupit obaly, kufry na dobíjení, počítače pro správu či školení.

iPad nemá nahradit roli učitele. Má být naopak pomůckou pro zatraktivnění výuky a přípravu dětí na budoucnost (programování, digitální gramotnost, umět se prodat na trhu, rozvoj kritického myšlení a tak dále). Nejdůležitější je stále učitel. Ten určuje, jak bude hodina vypadat.

Názory učitelů:

Bohuslav Hora – učitel a zástupce ředitele v ZŠ Planá nad Lužnicí, okres Tábor, nadšenec do technologií a smysluplného zavádění do výuky, lektor.

Petra Boháčková – zástupkyně na ZŠ Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích. Učí fyziku, angličtinu a environmentální výchovu na druhém stupni. Od roku 2015 je Apple Distinguished Educator.

Iva Jelínková – pedagog a ICT koordinátor ve Speciální škole, Poděbrady. Uživatelka Apple technologií v pracovním i soukromém životě. Zakládající člen komunity iSen, která se zabývá využíváním digitálních technologií ve vzdělávání a v komunikaci.

Lenka Říhová – speciální pedagog, působí ve Speciální ZŠ Poděbrady. Zakladatelka platformy iSen, komunity sdružující osoby se zájmem o využívání iPadů ve vzdělávání a komunikaci. Člen Apple Distinguished Educator.

Daniel Preisler – ředitel základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice. První škola v ČR, která začala používat iPady při výuce (2011). Od roku 2013 má každý učitel na ZŠ svůj „služební“ MacBook Air, od roku 2014 mají jednu „iMac učebnu“ (31 iMaců).

Tereza Havránková – učitelka anglického a španělského jazyka. iPady využívá ve výuce již šest let.

1. Jakým způsobem používáte iPad či jiné jablečné zařízení při výuce?

Bohuslav Hora (BH): Zajímají mě především „prázdné“ aplikace, které je nutné zaplnit obsahem. A to je úkol pro mé žáky, kteří mají možnost bádat a vytvářet vlastní obsah. Pak mě uchvátila možnost jednoho zařízení, kterým můžeme dokumentovat (fotky, videa), spojovat se se světem (internet, messengery, videokonference), měřit různé veličiny, číst knihy a časopisy, ukládat si svoje výstupy do svého cloudového prostoru… Je toho mnoho. Zajímá mě ještě hodně rozšířená realita, kterou se snažím propagovat společně s kamarádkou Petrou Boháčkovou.

Petra Boháčková (LB): Ve škole máme k dispozici iPady. Snažím se je do své výuky zařazovat co nejsmyslupněji. To znamená ne za každou cenu, ale tam, kde je využití těchto zařízení opravdu potřeba. Nejčastěji žáci vytváří nějaké výstupy z hodin či z projektů, dokumentují svoji práci a sdílejí ji se svými spolužáky nebo projektovými partnery. Také podle druhu práce rozhoduji, zda žáci pracují v režimu 1:1, nebo jestli mají iPad do dvojice nebo skupiny.

Iva Jelínková (IV): Hlavní tématem pro využití iOS technologií je pro mě otázka, jak mohou technologie zkvalitnit vzdělávání a život lidí se znevýhodněním. A jak je smysluplně uplatnit ve vzdělávacím procesu v dnešní době, která více než kdy dříve volá po reformě vzdělávání, v době, kdy by učitel měl být především motivátorem, průvodcem a partnerem.

Technologie ve školách už nějakou dobu máme, nejsou tu nováčky. Zabydlely se a předvedly nám své možnosti. My jsme si je osahali, vyzkoušeli a chceme jít dál. Už nám nestačí stahovat vzdělávací hry a hotová cvičení. Čím dál více se rozšiřují řady pedagogů, kteří mají ve svých iPadech jen pár aplikací, a to především „prázdných“. Jsou to aplikace, které umožňují vkládat svůj vlastní obsah a dál s ním pracovat. Trend používat tento druh aplikací je na místě, umožňuje nám maximálně podchytit tvůrčí potenciál žáků, nabídnout jim nástroje, ukázat směr a dát možnost si výběru.

Lenka Říhová (LŘ): Jako nástroj pro přípravu učebních materiálů i svých hodin i jako nástroj pro podporu práce dětí.

Daniel Preisler (DP): Třicet jedna iPadů používáme jako „mobilní“ učebnu na prvním stupni ZŠ, dalších třicet iPadů vlastní žáci jedné třídy (již pět let zde probíhá výuka s iPady v modelu 1:1). iMacy používáme na druhém stupni ZŠ a gymnáziu.

Tereza Havránková (TH): iPady využívám k získání zpětné vazbě od studentů, k tvorbě videí, prezentací, reportáží, školních novin, ke sdílení, práci ve skupinách, testování.

2. Jak vypadá vaše příprava na hodinu? Pomáhají vám v ní produkty od Applu?

BH: Nejdůležitější je nápad, pedagogický rozměr, smysl použití například iPadu v hodině. Největším benefitem je to, že příslušná aplikace pak funguje všem a můžeme se pomocí nadstavby – iOS – propojit v rámci skupin, tříd.

PB: Pro své přípravy využívám MacBook i iPad. Od té doby, co tento ekosystém používám, se moje příprava na výuku dost zrychlila. Využíváním iCloudu a AirDropu odpadlo nekonečné přeposílání mezi různými zařízeními pomocí e-mailu, které jsem zažívala v době, kdy jsem měla jen iPad.

IV: Pro mě osobně, to není jen o přípravě na hodinu, o které bychom tu také mohli hovořit, ale ta se odvíjí od jednotlivých učitelů, jejich přístupu k zařízení a ke stylu, jakým v hodině technologie využívá. Raději bych zmínila výhody zařízení jako takového a tím je využití možnosti měnit nastavení v souvislosti s individuálními potřebami žáka. Výhodou, kterou je třeba zmínit, je pro mě velká škála možnosti zpřístupnění uživatelům s různým stupněm znevýhodnění, například nastavení individuálních gest, kterými uživatel zařízení ovládá, možnost ovládat iPad bez kontroly zraku a celá řada dalších nástrojů.

Benefit jablečných technologií spatřuji také v jednotnosti ovládání všech typů a modelů mobilních zařízení bez ohledu na jejich „stáří“ a rozměr. Pokud ve škole využívají starší i nejnovější typy Apple zařízení, žáci s nimi mohou pracovat stejně – ideální právě pro žáky zařazené do speciálního vzdělávání. V neposlední řadě pak oceňuji možnosti jednoduchého sdílení přes funkci AirDrop.

LŘ: Využívám hlavně aplikace, které umožňují vložit vlastní obsah. To pro mě znamená, že je můžu využít k různým cílům. Benefitem pro mě je flexibilita při propojení iPadu a interaktivní tabule – cokoliv si připravím, mohu rovnou zpřístupnit všem dětem. Abych byla konkrétní, na angličtinu používám aplikaci Bitsboard, kde mám vytvořenou třídu. Když přidám další slovíčka nebo procvičovací hru, vše se ihned synchronizuje do všech připojených iPadů a můžeme rovnou pracovat.

Dalším důvodem je to, že mohu připravené materiály jednoduše a rychle individualizovat dětem na míru. Například velmi osobní ebooky – slabikáře a čítanky pro podporu čtení nebo materiály pro rozvoj komunikace pro děti s narušenou komunikační schopností.

DP: Největší benefit technologií Applu spatřuji v tom, že bezproblémově fungují řadu let (používáme první iPady, které jsou již 7 let staré).

TH: Příprava je mnohem rychlejší. Díky velikosti iPadu a osvědčeným aplikacím se na hodinu dokáži připravit kdykoli a kdekoli, a to na téma, které mě napadne v tramvaji cestou do školy. Během několika minut jsem schopná připravit si interaktivní prezentaci, video nebo vymyslet zajímavou aktivitu na probíranou látku. Dalším benefitem je jednoduchost a intuitivnost ovládání iPadů, připojitelnost na Apple TV a možnost sdílení přes Airdrop.

3. Jak na to žáci reagují? Máte pocit, že mají větší motivaci k učení, tedy že se i naučí více než z učebnice či obyčejného sešitu?

BH: Určitě reflektují to, že když vyrobí výstup, nasdílí si ho do svého úložiště, nebo do prostředí společné třídy, vyfotí si fotku, kterou si uloží, nemusejí pracně vše znovu opisovat, kdykoliv si mohou vytvořený výstup opět pustit pro opakování. Mohou se také pochlubit doma rodičům.

PB: Žáci jsou během hodin výrazně aktivnější, pracují s něčím, co jim je blízké. Protože pracují aktivně, něco tvoří, sdílí se spolužáky nebo s projektovými partnery, rozhodně se učí více než jen s tužkou, sešitem a učebnicí. Kromě, řekněme, znalostí si rozvíjí i kreativitu a v neposlední řadě i mnoho dovedností pro 21. století (spolupráce, sebeřízení, práce s technologiemi, využívání technologií pro vlastní učení).

IV: Motivace k učení neznamená, že se žák naučí více nebo méně než se stávájícími metodami a prostředky, ale že o učivu více přemýšlí, má možnost nahlížet na témata z různých úhlů, zajímavě je zpracovat a více se tak podílet na obsahu výuky. V tom spatřuji pro žáky největší přínos. Technologie nám dávají možnost využít více prostředků, další zajímavé nástroje, které doplňují ty stávající. Papír, tužka, sešit, učebnice a tablet spolu nebojují, ale vzájemně se doplňují.

LŘ: Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které učím, potřebují ještě víc než děti intaktní při výuce názornost a multismyslovou podporu. Interaktivita iPadu umožní působení pomocí zrakových, sluchových i kinetických vjemů. Navíc je jednoduché využít iPad jako nástroj pro tvorbu obsahu. A jak je známo – člověk se nejvíc učí tím, když něco sám vytváří. To je samozřejmě možné i s tužkou a papírem, ale smysluplně použitelné technologie v rukách dobrého učitele mohou přinést hodně navíc.

DP: Vše záleží na osobnosti učitele. Jsou učitelé, kteří dokážou dostatečně žáky motivovat, aniž by potřebovali technologie, a špatnému učiteli nepomohou ani technologie, aby byl „lepší“ učitel.

TH: Myslím, že určitě ano. Je důležité přemýšlet o tom, jak iPady efektivně do výuky implementovat. Není to o tom, aby iPady nahradily sešit nebo učebnici, protože i sešit a učebnice mají své kouzlo. Je potřeba iPady využít na takové aktivity, které nám obyčejný sešit ani učebnice neumožňují.

4. Kdybyste si mohli vybrat, co vám od Applu v rámci vaší práce a činností nejvíce chybí a co byste chtěli, aby představil?

BH: Neumím si představit, co by mi tak mohlo chybět. Beru to tak, že mi teď Apple něco nabízí a já to využívám ve své pedagogické praxi.

PB: Myslím, že mi nechybí nic. Trochu mě mrzí, že výrobky Apple patří k těm dražším,  takže nejsou mezi žáky tolik rozšířené.

IV: Podpora firmy Apple pro školství v České republice. V zahraničí se často setkávám se školami, které svým přístupem k využívání iOS technologií zaujaly firmu Apple nebo její zástupce pro danou zemi. Firma jako taková školy, které její zařízení využívají, podporuje. V naší zemi nic podobného neexistuje. V současné době je u nás podpora používání Apple technologií otázkou, která stojí a padá na přístupu neúnavných nadšenců.

LŘ: Přála bych si větší podporu od české „Apple sekce“ pro nás učitele. V posledních dvou letech mám pocit, že jsme jim úplně fuk. A taky aby Siri mluvila už i česky.

DP: Vstřícnější cenová politika pro školy v rámci České republiky.

TH: Myslím si, že by produkty od Applu mohly být pro učitele a studenty cenově dostupnější.

5. Co si odnášíte z poslední vzdělávací konference Applu?

BH: Baví mě sledovat, jak Apple stále vylepšuje svá zařízení pro nasazení do školství. Vše se stává jednodušším, je to vzájemně propojeno, dává to smysl.

PB: Před nějakou dobou jsem si pořídila Apple Pencil. Jsem jím nadšená, krásně se s ním píše a kreslí. Mrzelo mě, že se dá využít jen s iPadem Pro. Proto mě potěšilo, že Apple přišel s novým iPadem 2018, se kterým bude možné jablečnou tužku také používat.

IV: Jsem potěšena, že největším tématem poslední konference Applu bylo školství a představení nových nebo vylepšených nástrojů právě pro studenty a učitele. Mě osobně zajímají nové možnosti v balíku iWork, především pak Pages a možnosti tvoření digitálních knih v této aplikaci.

LŘ: Četla jsem shrnutí novinek a mám radost, že tentokrát byla cílená víc do vzdělávání.

DP: Naději, že si v letošním roce pro první stupeň ZŠ pořídíme novou mobilní učebnu s iPady (pokud bude dostatek financí, tak i s Apple Pencil).

TH: Těším se na novou aplikaci Schoolwork a nové nástroje v aplikaci iBookCreator. A mám obrovskou radost, že se iPady stanou pro studenty dostupnější.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *